1. Het reinigingsprobleem

Vervuild afvalwater mag niet in het riool geloosd worden.

2. Analyse

Hoe kunnen we realiseren dat het afvalwater dusdanig wordt behandeld zodat het in het riool geloosd mag worden?

3. Oplossing op maat

Door het inzetten van de combinatie Super Descaler en Neutralizer TS kan dit gerealiseerd worden.

4. Toepassing

Door het inzetten van beide producten wordt het chloor uit het afvalwater gehaald en de pH-waarde zodanig verlaagd dat het in het riool geloosd mag worden.

5. Tevreden klant

De klant is zeer tevreden met het resultaat en de geleverde service.

Voor een uitgebreide uitleg en advies neemt u contact op met een van onze vertegenwoordigers support@buefa.nl.