Producten: DM CID / Neutralizer TS / Super Descaler

Een grote internationale onderneming levert en reinigt het merendeel van de veilingkratten die iedereen wel kent van de groente- en fruitafdelingen in supermarkten. Deze kratten worden gewassen en gesorteerd in ongeveer 50 depots in heel Europa. Het gaat om zeer grote aantallen: meer dan 1,3 miljard kratten die jaarlijks rouleren! Deze worden allemaal gewassen met een reinigingsproduct van Bufa dat de kratten niet alleen reinigt, maar tegelijkertijd ook desinfecteert.

Het reinigen gebeurt in wasstraten van zo’n 50 meter lengte. Hierna worden de kratten afgespoeld, gedroogd en gesorteerd. Dat gaat razendsnel: 3.000 kratten per uur per lijn. Veel wasinstallaties bestaan uit 3 lijnen en in sommige depots staan 3 of meer van zulke installaties.

Tot vorig jaar werden de kratten in de wasstraten op hoge temperaturen gereinigd. Dankzij de introductie van een nieuw reinigingsproduct kon de temperaturen verlaagd worden, wat de klant veel energiekosten bespaart. Daarvoor moest wel de dosering van de chemie omhoog. Toepassing van het nieuwe reinigingsproduct heeft ook de microbiologische kwaliteit flink verbeterd, waardoor bacteriën en virussen niet meer worden verspreid via de kratten.

De omschakeling naar een ander reinigingsproduct is voor deze onderneming een enorme operatie, wat bij elk depot apart moet worden ingeregeld. Mede omdat het een chloorhoudend product betreft, wat wel risico’s met zich meebrengt voor de mensen die ermee werken en voor het milieu, is het belangrijk dat die transitie vanuit Bufa optimaal wordt ondersteund. Want het brengt hoge kosten mee voor de klant als een depot niet op tijd opstart en zonder chemie is er een ‘no go’ op de productie.

Ons advies

Bij een aantal depots in verschillende landen moest parallel aan de transitie een neutralisatie van het afvalwater worden ingeregeld, met producten die het chloor uit het afvalwater halen en de pH-waarde zodanig verlagen dat het water op het riool geloosd mag worden. Dit is een complex proces. Bufa heeft hiervoor in overleg met de klant apparatuur ontwikkeld die het afvalwater continu monitort en corrigeert. Een reinigingsspecialist van Bufa voert daarnaast regelmatig inspecties uit om te kijken of alles voldoet aan het ADR (Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg). Deze collega is tevens het eerste aanspreekpunt voor de klant en weet precies wat er in elk depot speelt. Daardoor kan hij direct schakelen bij (dreigende) problemen met levering of retournames van lege verpakkingen. Juist deze gewaarborgde leveringen en de constante kwaliteit van de producten zijn heel belangrijk voor de klant. En laat dat nu precies zijn waar wij bij Bufa goed in zijn! Dat wordt erg gewaardeerd. Niet voor niets mogen wij dit internationale bedrijf al sinds 2014 tot onze grootste klanten rekenen.

DM CID.


NEUTRALIZER TS.