Product: ​TS Groene Aanslag Verwijderaar / Neutral 5 / Tentdoek Impregneer

Voor een producent van canvas en PCV glamping lodges heeft Bufa een onderhoudspakket mogen ontwikkelen. Bij de ontwikkeling van de onderhoudsmiddelen golden de volgende eisen:

 • De dampdoorlatendheid mag niet worden beïnvloed.
 • De brandwerende coating mag niet worden aangetast.
 • De kleuren van canvas mogen niet worden aangetast.
 • Het product moet effectief reinigen.

Aan de hand van enkele canvas-stalen zijn kort- en langdurende tests uitgevoerd. Uiteindelijk heeft Bufa een onderhoudsproduct geformuleerd dat aan alle eisen voldoet. Hiermee zijn op een camping praktijktests uitgevoerd op een lodge die al ongeveer 7 jaar op die plek staat, met zowel een zon- als een een schaduwzijde, omringd door bomen en groen. De vervuiling bestond uit algen, mos en atmosferische aanslag. Dat heeft niet alleen een negatieve invloed op de levensduur van lodges, maar zorgt ook voor een onaantrekkelijke uitstraling. Op het testobject had nog nooit reiniging of onderhoud plaatsgevonden.

Ons advies

Om lodges weer een mooie en frisse uitstraling te geven moet éénmalig een intensieve reiniging worden toegepast. Hierna kan worden volstaan met periodieke reiniging.

Intensieve reiniging

 1. Loszittende algen en mos handmatig verwijderen met een harde borstel.
 2. Grondig spuiten of borstelen met een oplossing van 2,5% TS Groene Aanslag Verwijderaar.
 3. Na enkele dagen vuil, dode algen en mos verwijderen door met een harde straal af te spuiten of te schrobben.
 4. Het te reinigen oppervlak natspuiten met water. Aansluitend insprayen of schuimen met een 10% tot 20% oplossing Neutral 5. Het oppervlak vervolgens met een zachte borstel bewerken. Na een inwerktijd van ongeveer 5 tot 10 minuten (waarbij wij adviseren de vloeistof niet te laten indrogen), het gereinigde oppervlak met een harde waterstraal afspuiten.
 5. Impregneren dient, aansluitend op stap 4, op een natte ondergrond te gebeuren. Het impregneermiddel moet onverdund worden aangebracht door middel van vernevelen. Daarbij leveren 2 dunne lagen een beter resultaat op dan een enkele dikke laag. Vervolgens moet het behandelde oppervlak minimaal 36 uur drogen. Deze behandeling versterkt de waterdichte eigenschappen, maar voorkomt ook herbevuiling. 1 liter Impregneermiddel volstaat voor ca. 15 m2.
 6. Voor een optimaal rendement en het langdurig voorkomen van alg- en mosvorming de tent nogmaals insprayen met een oplossing van 2,5% TS Groene Aanslag Verwijderaar. Niet naspoelen.

Periodieke reiniging

 1. Het te reinigen oppervlak vooraf natspuiten met water. Aansluitend insprayen of schuimen met een 10% oplossing Neutral 5. Het oppervlak vervolgens met een zachte borstel bewerken. Na een inwerktijd van ca. 5 tot 10 minuten (waarbij Bufa adviseert de vloeistof te laten indrogen) het gereinigde oppervlak met een harde waterstraal afspuiten.
 2. Impregneren, volgens dezelfde methodiek als bij intensieve reiniging. Vervolgens moet het behandelde oppervlak minimaal 6 uur drogen.
 3. Het te behandelen oppervlak insprayen met een 2,5% oplossing TS Groene Aanslag Verwijderaar. Niet naspoelen.

NEUTRAL 5.